O instytucie

Instytut Ekonomiczny

Funkcjonuje od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Obecnie w Instytucie prowadzony jest jeden kierunek studiów I stopnia – Finanse i Rachunkowość.

Studia odbywają się w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwenci po zakończonej trzyletniej edukacji (6 semestrach) otrzymują tytuł licencjata.

Oprócz realizowania przedmiotów przewidzianych programem studiów, studenci odbywają również obowiązkowe praktyki, podczas których nabywają pierwszych praktycznych umiejętności.

Programy studiów oraz specjalności do wyboru są dostosowywane do potrzeb gospodarki rynkowej i lokalnego rynku pracy (lokalnej gospodarki).

 

 

 

Więcej informacji na temat
Instytutu Ekonomicznego w zakładce kierunki.