Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Ekonomicznym

semestr letni 2019/2020

sesja egzaminacyjna 15-24 czerwca

sesja poprawkowa 1 – 14 września

SESJA EGZAMINACYJNA

15-24 czerwca

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
17 czerwca dr hab. W. Dotkuś Fir III st 10:00-12:00

s.216A

20 czerwca dr hab. W. Dotkuś Fir III nst 10:00-12:00

s.216A

18 czerwca Zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstwa / dr P. Żuraw Fir I st aula 109A

*godz. 12:00-13:30 – gr. I (nazwiska B-K)

*godz. 13:45-15:15 – gr. II (nazwiska M-Z)

18 czerwca Finanse publiczne / dr P. Żuraw Fir I st aula 109A

*godz. 15:30-17:00 – gr. I (nazwiska B-K)

*godz. 17:15-18:45 – gr. II (nazwiska M-Z)

16 czerwca Statystyka …/ dr hab. I. Kuropka

 

Fir I st g. 17:00

aula 109A

16 czerwca Ekonometria st / dr hab. I. Kuropka Fir II st g. 13:00

aula 109A

16 czerwca Ekonometria nst / dr hab. I. Kuropka Fir II nst g. 17:30

aula 109A

22 czerwca System ubezpieczeń / dr D. Olszewska Fir I st g. 15:30

s. 216A

23 czerwca Prawo gospodarcze / mgr W. Cichla Fir I st g. 17:00

aula 209A

15 czerwca Matematyka / prof. J. Łyko Fir I st g. 15:30

aula 109A

24 czerwiec Mikroekonomia / dr inż. J.M. Hałasa Fir I st g. 15:30

aula 109A

24 czerwiec Makroekonomia / dr inż. J.M. Hałasa Fir II st g. 13:30

aula 109A

SESJA POPRAWKOWA 

1 – 14 września

Data Kierunek/Przedmiot i wykładowca Rok 

Tryb

Sala i godzina
1 września Mikroekonomia, Makroekonomia / dr J.M. Hałasa Fir I

Fir II

 

g. 16:00

aula 109A

10 września Matematyka / prof. J. Łyko Fir I st g. 15:30

aula 109A

10 września wszystkie prowadzone przedmioty / dr I. Cech Fir g.18:00

s.216A

14 września
  • dr hab. I. Kuropka – egzaminy w formie zdalnej
  • Statystyka opisowa I – zal. wykładu: 14.09.2020 w godz. 17.30-18.00,
  • Ekonometria:
  • zaliczenie st. stacjonarne: 14.09.2020 w godz. 16.00-16.45,
  • egzamin: st. stacjonarne 14.09.2020 w godz. 18.00-18.20,
  • egzamin: st. niestacjonarne 14.09.2020 w godz. 18.30-18.50.
Fir

s.