Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Ekonomicznym

semestr zimowy 2020/2021

sesja egzaminacyjna 25 stycznia – 7 lutego

sesja poprawkowa 8 lutego – 14 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

25 stycznia – 7 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
27 stycznia Rachunek kosztów, dr hab W. Dotkuś Fir II praca pisemna przesłana mailowo
25 stycznia Technologie informacyjne, Arkusze kalkulacyjne / mgr inż. T. Graczyk Fir I st

Fir II st

g. 16:00-17:00

s. 210A

25 stycznia Podstawy komunikacji społecznej / dr D. Olszewska Fir III st g. 14:00

s. 209A

16 styczeń (I termin) Komunikacja interpersonalna / dr D. Olszewska Fir III nst g. 9:00

s. 209A

25 stycznia (II termin) Komunikacja interpersonalna / dr D. Olszewska Fir III nst g. 17:00

s. 209A

25 stycznia Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne / dr D. Olszewska Fir II st g. 13:00

online

28 stycznia Podstawy rachunkowości / dr inż. P. Żuraw Fir I rok g.16:00-17:30

online

28 stycznia Finanse / dr inż. P. Żuraw Fir I rok g.18:00-19:30

online

18 stycznia Mikroekonomia / dr inż. J. M. Hałasa Fir I st g.12:00-17:00

s. 109A

19 stycznia Makroekonomia / dr inż. J.M. Hałasa Fir II st 15:30-20:00

s. 109A

27 stycznia Podstawy zarządzania/ dr J. Hermaszewski Fir I rok gr. 1 – 13:30

gr. 2 – 15:30

online

28 stycznia Język angielski / mgr M. Komorowska Fir III nst g. 18:00

online

30 stycznia Język niemiecki / mgr A. Akielaszek-Witczak Fir III nst g. 9:45

online

4 luty Matematyka finansowa / dr hab. J. Łyko Fir II g. 16:00

online

26 stycznia Socjologia / dr R. Kawczyński Fir I st g.17:00-20:00

online

SESJA POPRAWKOWA 

8-14 lutego

Data Kierunek/Przedmiot i wykładowca Rok 

Tryb

Sala i godzina
10 lutego Rachunek kosztów, dr hab W. Dotkuś Fir II praca pisemna przesłana mailowo
8 lutego Podstawy kom.., Komunikacja…, Kadry płace…/ dr D. Olszewska Fir g. 15:00

s. 216A

11 lutego Podstawy rachunkowości / dr inż. P. Żuraw Fir I rok g.16:00-17:30

online

11 lutego Finanse / dr inż. P. Żuraw Fir I rok g.18:00-19:30

online

12 lutego Statystyka opisowa II (lab i wykład)/ dr hab. I. Kuropka Fir II g. 18:00

online

8 luty dr I. Cech Fir g. 16:00

s. 109A

8 luty Audyt/ dr I. Cech Fir III st g. 14:30-16:00

s. 109A

s.