Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Ekonomicznym

semestr zimowy 2017/2018

sesja egzaminacyjna 29 stycznia – 11 lutego

sesja poprawkowa 12 lutego – 18 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

29 stycznia – 11 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
29 stycznia Prawo / dr T. Moskal Fir I st g. 8:00 s. 109A
28 stycznia Prawo / dr T. Moskal Fir I nst g. 13:00
 30 stycznia Finanse / prof. nz dr A. Jeżowski   Fir I st

Fir I nst

 15:00, s.109A

16:30, s. 109A

2 lutego Matematyka finansowa / prof. zw. J. Łyko Fir II st

Fir II nst

g. 16:00-s. 109A
2 lutego Matematyka  / prof. zw. J. Łyko (zaliczenie poprawkowe z matematyki) Fir I st

Fir I nst

g. 16:00., s. 109A
3 lutego Rachunkowość finansowa/ dr A. Kasprzak-Dobrowolska  Fir II st

Fir II nst

g. 9:00, s.109A

g.10:00. s.109A

 9 lutego  Statystyka opisowa – egzaminy / dr hab. I. Kuropka  Fir II st

Fir II nst

g.13:00, s.109A

g. 16:30, s. 109A

 9 lutego Statystyka opisowa / dr hab. I. Kuropka – poprawka zaliczenia – godz. 12:00 Fir II st g. 12:00

s. 113A

30 stycznia Podstawy zarządzania/ dr J. Hermaszewski Fir I st g. 13:45, s. 102B
3 lutego Podstawy zarządzania/ dr J. Hermaszewski Fir II nst g.8:00, s.209A
3 lutego Rynki finansowe/ dr J. Hermaszewski Fir II nst g.12:00, s.209A
 7 lutego Podstawy rachunkowości / Rachunek kosztów / dr hab. inż. W. Dotkuś Fir I st

Fir II st

 g. 10:00

s. 109A

 7 lutego Podstawy rachunkowości / Rachunek kosztów / dr hab. inż. W. Dotkuś Fir I nst

Fir II nst

g. 17:00

s. 109A

 28 stycznia dr R. Kawczyński   Fir/Eko g. 15:00-20:00

s. 104 B

 29 stycznia  dr R. Kawczyński Fir/Eko g. 8:00-11:00

s. 104B

 5 lutego dr R. Kawczyński Fir/Eko g.17:00-20:00
SESJA POPRAWKOWA 

12 lutego – 18 lutego

Data Kierunek/Przedmiot i wykładowca Rok 

Tryb

Sala i godzina
 14 lutego Arkusze kalkulacyjne w finansach  Fir II st i nst  g. 18:00, sala 210A
17 lutego Statystyka opisowa / dr hab. I. Kuropka  Fir II st i nst g. 8:00-wykład

g. 11:30 – lab