Finanse i rachunkowość

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

Chciałbyś zajmować się  finansami firm lub jednostek samorządu terytorialnego?
Planujesz prowadzić własne biuro rachunkowe lub zostać doradcą podatkowym?  

Program studiów 2020-2023
Program studiów 2019-2022
Program studiów 2018-2021


Finanse i rachunkowość to studia, których celem jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu  funkcjonowania szeroko rozumianych instytucji finansowych oraz banków, a także analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia wykorzystywane będą nowoczesne formy aktywizacji naukowej, projekty, prezentacje multimedialne, laboratoria  oraz systemy informatyczne.

 

 

W ramach kierunku oferowane są specjalności:

Rachunkowość i podatki

Student tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sprawozdawczości i analizy finansowej. Zna procedury dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do prowadzenia  ksiąg rachunkowych w firmie, a także do samodzielnego prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych.

Zarządzanie finansami

Student tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu podejmowania decyzji finansowych tj. inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem. Student potrafi ocenić efektywność decyzji finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw za pomocą odpowiednio dobranych metod matematycznych i statystycznych. Potrafi samodzielnie ocenić czynniki ryzyka istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw działających na globalnym rynku finansowym.

Absolwent znajdzie zatrudnienie:

W instytucjach finansowych i niefinansowych:

  • w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • w komórkach organizacyjnych prowadzących rachunkowość finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach rachunkowości, planowania bądź budżetowania;
  • w biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie doradztwa podatkowego;
  • w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także podmiotach z tymi instytucjami współpracujących;
  • w dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstwach jako doradca finansowy, specjalista ds. zarządzania finansami, analityk finansowy czy doradca inwestycyjny.

Program kształcenia jest dostosowany do międzynarodowych standardów edukacyjnych zawodu księgowego i specjalisty do spraw zarządzania finansami.

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość są studiami pierwszego stopnia i odbywają się w formie:

  • Studiów stacjonarnych
  • Studiów niestacjonarnych

Przedmioty realizowane w toku studiów ilustrują poniższe siatki:

Cykl kształcenia 2020-23

Siatka dla studiów stacjonarnych

Cykl kształcenia 2019-22

Siatka dla studiów stacjonarnych

Cykl kształcenia 2018-21

Siatka dla studiów stacjonarnych

Siatka dla studiów niestacjonarnych

Cykl kształcenia 2017-20

Siatka dla studiów stacjonarnych

Siatka dla studiów niestacjonarnych

Cykl kształcenia 2016-19

Siatka dla studiów stacjonarnych 

Siatka dla studiów niestacjonarnych

3-miesięczne praktyki odbywają się w V semestrze.

Ponieważ programy studiów pierwszego stopnia są zgodne ze standardami nauczania, absolwent obu specjalności jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.