O instytucie

Instytut Ekonomiczny funkcjonuje od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Obecnie w Instytucie prowadzony jest jeden kierunek studiów I stopnia – Ekonomia. Studia prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci po zakończonej trzyletniej edukacji (6 semestrach) otrzymują tytuł licencjata. Oprócz realizowania przedmiotów przewidzianych programem studiów, studenci odbywają również obowiązkowe praktyki, podczas których nabywają pierwszych praktycznych umiejętności.

Programy studiów oraz specjalności do wyboru są dostosowywane do potrzeb gospodarki rynkowej i lokalnego rynku pracy (lokalnej gospodarki).

Mamy oficjalną zgodę na prowadzenie nowego kierunku!

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – to nowy kierunek studiów w ofercie PWSZ w Głogowie na rok akademicki 2016/2017.

Państwowa Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła przygotowany przez uczelnię wniosek, a Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Finanse i Rachunkowość. To oznacza, że rozpoczynamy nabór na nadchodzący rok akademicki na kolejny, nowy kierunek studiów licencjackich – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ze specjalnością: rachunkowość i podatki.

Ekonomia to studia z zakresu nauk społecznych, których celem jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej oraz praktyczne przygotowanie do stosowania jej przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi.Studia te pozwalają również na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz audytu, przybliżają zagadnienia związane z prawem, zamówieniami publicznymi i gospodarowaniem zasobami pracy. Uczą korzystania z nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych.

Finanse i rachunkowość to studia, których celem jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu  funkcjonowania szeroko rozumianych instytucji finansowych oraz banków, a także analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. W procesie kształcenia wykorzystywane będą nowoczesne formy aktywizacji naukowej, projekty, prezentacje multimedialne, laboratoria  oraz systemy informatyczne.

Finanse i rachunkowość:

Ekonomia:

ZASADY REKRUTACJI 2016/2017