Wykładowcy

dr Dorota Olszewska – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
email: d.olszewska@pwsz.glogow.pl

Dyżury:
Wtorek 9:00-11:00
Środa 12:00-14:00

Konsultacje:
Wtorek 11:00-12:00

dr Katarzyna Rusak
email: rusak@pwsz.glogow.pl
prof. Stanisław Czaja
email: czaja@pwsz.glogow.pl
dr hab. prof. PWSZ Ireneusz Kuropka
email: i.kuropka@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: 24 X, 20 XI, 4 XII, 8 I – godz. 14.00-15.30
prof. Janusz Łyko
email: j.lyko@pwsz.glogow.pl
dr hab. prof. PWSZ Waldemar Dotkuś
email: w.dotkus@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: w środę (zajęciową) od 13.30 do 15.00
dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa
email: j.halasa@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorki TNP  od 18:40 do 20:10
dr Jarosław Hermaszewski
email: hermaszewski@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: wtorek 8.00-9.00 i 16.00-17.00
dr Agnieszka Kasprzak- Dobrowolska
email: a.dobrowolska@pwsz.glogow.pl
dr Paweł Żuraw
email: p.zuraw@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: czwartki od godziny 14.45 do 15.30
dr Izabella Cech
email: cech@pwsz.glogow.pl
Konsultacje:
w czwartki zjazdowe  od 18:30 po 45 min
w soboty  zjazdowe: po zajęciach po 45 min
10.10 od  godz. 18:30, 24.10. od godz. 13:00, 7.11. od godz. 18:30,
5.12 od  godz. 11:30, 19.12 od godz. 13:00, 9.01. od godz. 18:30
mgr Wioletta Cichla – Tomiak
email: w.tomiak@pwsz.glogow.pl
Konsultacje: poniedziałki parzyste od godz. 17:00
dr Agnieszka Kasprzak- Dobrowolska
email: a.dobrowolska@pwsz.glogow.pl
mgr inż. Tadeusz Graczyk
email: t.graczyk@pwsz.glogow.pl