Struktura instytutu

Struktura Instytutu Ekonomicznego

Struktura Instytutu jest ukształtowana zgodnie ze Statutem PWSZ w Głogowie i odpowiednimi uchwałami Rady Instytutu.

W skład Rady Instytutu Ekonomicznego wchodzą następujące osoby:

– dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa Dyrektor Instytutu Ekonomicznego,
– prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja,
– dr hab. Waldemar Dotkuś,
– dr Paweł Żuraw,
– Natalia Jagiełło – studentka.