Struktura instytutu

Struktura Instytutu Ekonomicznego

Struktura Instytutu jest ukształtowana zgodnie ze Statutem PWSZ w Głogowie i odpowiednimi uchwałami Rady Instytutu. Organem kolegialnym jest Rada Instytutu. W Instytucie nie funkcjonują katedry ani zakłady. W Instytucie zatrudnionych jest dziewiętnastu pracowników akademickich (naukowo-dydaktycznych), w tym trzech samodzielnych, czternastu doktorów i dwóch magistrów. Dla jedenastu pracowników Instytut Ekonomiczny PWSZ jest podstawowym miejscem pracy, szesnastu pracowników jest zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W skład Rady Instytutu Ekonomicznego wchodzą następujące osoby:

– mgr inż. Aneta Dziubek Dyrektor Instytutu Ekonomicznego,

– dr Izabella Cech,

– dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa,

– dr Jarosław Hermaszewski,

– student Mateusz Papierz