Sylabusy

Finanse i rachunkowość profil praktyczny 

 • Moduł ogólny – pobierz
 • Moduł językowy – pobierz
 • Moduł podstawowy – pobierz
 • Moduł kierunkowy –  pobierz
 • Moduł praktyk zawodowych – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Rachunkowość i podatki –  pobierz 

Ekonomia profil praktyczny 

 • Moduł ogólny – pobierz 
 • Moduł językowy – pobierz 
 • Moduł podstawowy – pobierz 
 • Moduł kierunkowy –  pobierz 
 • Moduł praktyk zawodowych – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Ekonomia menedżerska –  pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Ekonomia sektora publicznego –  pobierz 

Ekonomia profil ogólnoakademicki  

 • Moduł ogólny – pobierz
 • Moduł podstawowy – pobierz
 • Moduł kierunkowy –  pobierz
 • Moduł specjalnościowy – Ekonomia menedżerska –  pobierz
 • Moduł specjalnościowy – Ekonomia sektora publicznego –  pobierz

Ekonomia profil ogólnoakademicki 

Studia stacjonarne

Sylabusy przedmiotów obowiązkowych – studia stacjonarne  

Sylabusy przedmiotów specjalnościowych – studia stacjonarne  

Studia niestacjonarne

Sylabusy przedmiotów obowiązkowych – studia niestacjonarne  

Sylabusy przedmiotów specjalnościowych – studia niestacjonarne