Instytut ekonomiczny

PWSZ w Głogowie

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny funkcjonuje od 2004 roku, od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Jego misja jest spójna z misją Uczelni; kształci w zakresie nauk ekonomicznych oraz kształtuje umiejętności praktyczne niezbędne w procesie projektowania przyszłych karier zawodowych. Przygotowuje specjalistów, menedżerów, właścicieli firm do pracy zawodowej w obszarze finansów i rachunkowości, zgodnie z potrzebami i we współpracy z otoczeniem biznesowym i społecznym.

Instytut Ekonomiczny oferuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Finanse i Rachunkowość o zróżnicowanych specjalnościach:

  • Rachunkowość i podatki – specjalność ta oferuje absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia księgowości, sprawozdawczości, analizy finansowej, rozliczeń podatkowych, czy ubezpieczeniowych.
  • Zarządzanie finansami – student tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu podejmowania decyzji finansowych tj. inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem. Student potrafi ocenić efektywność decyzji finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw za pomocą odpowiednio dobranych metod matematycznych i statystycznych. Potrafi samodzielnie ocenić czynniki ryzyka istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw działających na globalnym rynku finansowym.
  • Analityk w biznesie *NOWOŚĆ – specjalność ta ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowujących różnego rodzaju analizy na potrzeby biznesu. Proponuje unikalne połączenie umiejętności analizy danych przy wykorzystaniu  nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych, z praktyczną wiedzą z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

Studia odbywają się w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, umożliwiając równoczesne zdobywanie wiedzy i doświadczenia praktycznego podczas trwania studiów.

Absolwenci po zakończonej trzyletniej edukacji (6 semestrów) otrzymują tytuł licencjata.

Nasz absolwent znajdzie zatrudnienie:

Zdjecie przedstawiające absolwentó IE

  • w polskich i zagranicznych instytucjach i przedsiębiorstwach, wykorzystujących rachunkowość finansową i menedżerską,
  • w  biurach  świadczących usługi z zakresu  rachunkowości i doradztwa podatkowego oraz prawnego,
  • w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich i innych instytucjach finansowo-rachunkowych;
  • na stanowiskach samodzielnych specjalistów/analityków przygotowujących wszelkiego rodzaju analizy ekonomiczne niezbędne w procesie podejmowania decyzji, jak również na stanowiskach menedżerskich w kluczowych  dla gospodarki działach finansowych.
  • w ramach prowadzenia własnego biznesu.

Programy studiów oraz specjalności do wyboru są dostosowywane do potrzeb gospodarki rynkowej, w tym oczekiwań lokalnego biznesu.

W Instytucie Ekonomicznym oferujemy wysoki poziom kształcenia dzięki profesjonalnie przygotowanej i wykwalikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, z bogatym doświadczeniem biznesowym.

Kierunek Finanse i Rachunkowość powstał z myślą o ambitnych ludziach, którzy aktywnie chcą wpływać na swoje wykształcenie, przyszłe miejsce pracy oraz zarobki.To najlepsza inwestycja!

Back to top