– Zarządzanie finansami

PWSZ w Głogowie

Student tej specjalności zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu podejmowania decyzji finansowych tj. inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem.

Student potrafi ocenić efektywność decyzji finansowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw za pomocą odpowiednio dobranych metod matematycznych i statystycznych.

Potrafi samodzielnie ocenić czynniki ryzyka istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw działających na globalnym rynku finansowym.

Back to top