– Koła naukowe

PWSZ w Głogowie

Koło Naukowe Instytutu Ekonomicznego – SFN czyli Studenckie Forum Naukowe, zostało założone w 2014 r. (reaktywowane w 2021 r.) zajmuje się szeroko rozumianą analizą finansową. W ramach pracy Koła planuje się realizację kilku projektów (analiz historycznych) dotyczących sytuacji finansowej różnych podmiotów. Jednym z nich będzie analiza sytuacji finansowej gminy miejskiej Głogów oraz analiza porównawcza z innymi gminami miejskimi. Każdy projekt będzie kończył się planszami i wystawą. Będzie to również dobry materiał do nowej formuły obrony licencjackiej.

W bieżącym roku akademickim spotkania planowane są w formie hybrydowej (raz w miesiącu oraz on-line na naszej platformie).
Opiekunem Koła SFN jest dr Jarosław Hermaszewski. Kontakt z opiekunem – tel. 517157106

Back to top