– XIV POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA-2023”

PWSZ w Głogowie

XIV POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA-2023”

 16 marca 2023 r.

 Konkurs organizowany wspólnie przez PWSZ w Głogowie  i ZSE im. JP II w Głogowie.

Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla szkół:
– podstawowych
– ponadpodstawowych

Termin zgłoszeń: 15 luty 2023 r.

Konkurs organizowany przy współpracy z PWSZ w Głogowie, pod patronatem:

 • Pana Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka,
 • Pana Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza
 • Jej Magnificencji dr Katarzyny Rusak Rektora PWSZ w Głogowie

Sponsorami nagród są:

 • BS w Głogowie
 • Firma komputerowa „Starcom” z Głogowa
 • LSSE w Legnicy
 • Agencia Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu głogowskiego i powiatów ościennych.

Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
 • promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności,
 • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
 • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce,
 • skonfrontowanie wiedzy uczniów z wymaganiami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu, tj.  16 marca 2023 r. oraz zostanie opublikowane na stronach ZSE.

Materiały do pobrania dla szkół ponadpodstawowych:

Regulamin
konkursu

Formularz
zgłoszeniowy

Szczegółowa
problematyka

Harmonogram
dla uczestników

 

Back to top